۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان زندان گوهردشت کرج

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان زندان گوهردشت کرج


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج،گارد زندان روز جمعه 18 اردیبهشت ما ه به زندانیان این بند یورش بردند و آنها را آماج باتومهای خود قرار دادند .در ساعات آغازین روز جمعه 18 اردیبهشت ماه تعداد زیادی از گارد ویژه زندان به سالنهای 18 و 16 بند 6 زندان گوهردشت کرج یورش بردند . این یورش حوالی ساعت 01:00 آغاز گردید و تا ساعت 02:00 ادامه داشت. زندانیان که در خواب بسر می بردند با فریادهای و ضربات باتوم از خواب بیدار شدند و گارد زندان وحشیانه به جان زندانیان بی دفاع که در خواب بسر می بردند افتاد.آنها به زندانیان دستور دادند که رو به دیوار بایستند و در حالی که، در آن حالت قرار داشتند مورد ضرب وشتم قرار می گرفتند. آنها پس از یک ساعت ضرب وشتم زندانیان بدون دلیل بند 6 را ترک کردند .کرمانی رئیس حقاظت و اطلاعات زندان و فرد دیگری بنام کردپور افسر پاسدار بند فرماندهی این حمله را به عهده داشتند وکرمانی خود دستور ضرب وشتم زندانیان را می داد . در روزهای اخیر یورشها ، شکنجه های جسمی، فشارها و اذیت ازارها بر زندانیان سیاسی و سایر زندانیان به نحو بی سابقه ای شدت یافته است.که از جمله آنها یورشهای چند روز اخیر به زندانیان سیاسی بند 2 و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها و انتقال بهروز جاوید طهرانی به سلول انفرادی وسایر زندانیان به سلولهای دیگر که در حال حاضر زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی و افشین بایمانی در اعتصاب غذا بسر می برند.همچنین یورش به سلول زندانیان فرهنگ و شهرام پورمنصوری و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها و انتقال آنها همراه با یک زندانی دیگر به نام محمد شرافت مند به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت که محل شکنجه زندانیان می باشد.و همچنین احضار چند زندانی از بند 2 بدلیل داشتن ارتباط با زندانیان سیاسی این بند و تهدید آنها به انتقال به بند 1 در صورت ادامه تماس با زندانیان سیاسی، این تهدیدات توسط فردی بنام آجیر معاون فرهنگی بند 2 صورت گرفته است. بردن زندانیان به حفاظت واطلاعات زندان و تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی قرار دادن آنها،اخرین زندانی که تحت شکنجه نبی الله فرج نژاد قرار گرفت آقای صلاح الدین جعفری است که مجددا به حفاظت فرآخوانده شده و توسط کرمانی تهدید شده است که چرا آخبار شکنجه وی به بیرون از زندان راه یافته است.اقدامات فوق علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان توسط علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون اجرائی زندان،کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت واطلاعات زندان ،آخریان رئیس بند 2 وعباس سعیدی رئیس بند 6 زندان گوهردشت صورت می گیرد.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه و ضرب وشتم زندانیان بی دفاع که در خواب بسر می بردند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به یورشها و شکنجه در زندانهای این رژیم است.
18 اردیبهشت 1388 برابر با 08 می
2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر

اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: