۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

آمادگی شورای نگهبان برای تقلب، رای سازی و دستکاری در صندوقها

آمادگی شورای نگهبان برای تقلب، رای سازی و دستکاری در صندوقها


سایت جمهوریت: حسب اطلاع موثق آیت اله یزدی و آیت اله جنتی در شورای نگهبان با صلاحیت میرحسین موسوی مخالفت کرده و به صلاحیت وی برای ریاست جمهوری رای منفی داده اند. این در حالی است که هر دو عضو شورای نگهبان و همزمان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز می باشند. قبلاً در رسانه ها آیت اله یزدی رئیس جامعه مدرسین حمایت اکثریت اعضای جامعه مدرسین از آقای احمدی نژاد را اعلام کرده بود. از سویی با عنایت به عضویت همزمان آیت اله جنتی و آیت اله یزدی در جامعه مدرسین و شورای نگهبان و با توجه به جایگاه نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات، اینگونه حمایت ها از کاندیدایی خاص و مخالفت صریح آنها با میرحسین موسوی نگرانی های فراوانی در بین اصلاح طلبان در مورد صیانت از آراء را فراهم کرده است .

هیچ نظری موجود نیست: