۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

برادر کرزای از يک سوقصد جان سالم بدر برد

برادر کرزای از يک سوقصد جان سالم بدر برد

به گزارش خبرگزاري فرانسه، احمد والي کرزاي برادر جوان حامد کرزاي رئيس جمهور افغانستان روز دوشنبه از يک سوقصد جان سالم بدر برد.

احمد والي کرزاي رئيس شوراي استاني استان قندهار روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اعلام کرد در حمله به کاوران همراه خودروي وي يکي از محافظان شخصي اش کشته شد ولي خود وي جان سالم بدر برده است.

وي افزود مهاجمان که در کوهها پنهان شده بودند با راکت و مسلسل هاي سنگين به کاروان حامل وي در جاده اي نزديک کابل حمله کردند.

اين حمله به شورشيان طالبان نسبت داده شده اما هنوز هيچ گروهي مسئوليت آن را بر عهده نگرفته است.


هیچ نظری موجود نیست: