۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

اسباب جهاد در اسلام

اسباب جهاد در اسلام


سبب سوم
پیامبر(ص)به دو علت جهاد می کردند.
1-دفع دشمنان ودفاع در مقابل تهاجماتشان.
2-تامین دعوت اسلامی به علت این که دعوت حق بود.
{العلاقات الدولیه ص92}
سبب چهارم
بنای اسلام بر سلامت وامن وآرامش است و جنگ و درگیری فقط در دو
حالت جائز می باشد.
1- دفاع از نفس،آبرو وطن ومال ،هنگام تعدی وتجاوزاز سوی دشمنان.
۲- دفاع از دعوت الی الله ،هنگام که کسی راه آن را سد کند،همانند اذیت
کردن افرادی که ایمان آورده اند .ویا به وسیلۀ جلوگیری از ایمان آوردن
افراد ، یا با ممانعت کردن داعی از تبلیغ .{ فقه السنة ،ج2، ص613}
ودر جایی دیگر« بر چیده شدن ظلم از روی زمین »را نیز اضافه می کند
{عناصر القوة فی الاسلام،ص222}
سبب پنجم
بر مسلمانان واجب است در سه وقت جهاد کنند.
1- برای دفاع از مسلمانان علیه دشمنانی که بر آنان حمله ور شده اند .
2-هنگام دفاع ازمظلومان مسلمان،آنانیکه درممالک غیراسلامی زندگی
می کنند.
3-هنگام اذیت و آزار به خاطر دین ، عدم آزادی دینی ومذهبی ،به همین
جهت لازم است که مسلمانان در هر زمان و مکانی دعوت الی الله را
شروع نمایند،پس اگر آنان رااز دعوت الی الله منع کردند و یا افراد را از
قبول اسلام بازداشتندبایدبه جهاد روی ببرند...

{الجهاد والنظم العسکریه
فی التفکیرالاسلامی ،ص58-60}.

هیچ نظری موجود نیست: