۱۳۸۸ خرداد ۸, جمعه

ابراز نگرانی اهل سنت ایران از هجوم به اهل سنت زاهدان

ابراز نگرانی اهل سنت ایران از هجوم به اهل سنت زاهدانسنی نیوز : نیروهای امنیتی که از حادثه انفجار دیروز زاهدان به خشم آمده اند بی دلیل به جوانان بلوچ در نقاط مختلف شهر حمله ورمی شوند .به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت” سنی نیوز” به نقل از شاهدان عینی اینگونه گزارش می کنید: من یک جوان اهل سنت زاهدان هستم که در یکی از خانه های کنار مسجد مکی از پشت بام خانه به طور مستقیم شاهد جنایت وحشی گرایانه اهل تشیع و اراذل و اوباش بودم. خیلی جالب بود که این اراذل در حال شکستن شیشه های مسجد مکی بودندو با فحش و شعار بر ضد اهل سنت در حال خسارت رساندن به مغازه ها و ماشین های بلوچ و شکستن شیشه ها و ضرب و شتم مردم بی گناه بلوچ بودند.
حال اینکه نیروی انتظامی و سپاه و بسیج با ماشین هایشان و به طور کاملا مسلح فقط در حال تماشای این جنایات بودند.و به جای اینکه این ها را متفرق کنند نمی گذاشتند از مردم بلوچ کسی به این ها نزذیک شود و چندین نفر بیگناه را از خیابان ها گرفتند و با خودشان بردند. نیروهای انتظامی بجای اینکه گاز اشک آور به سوی این اراذل بزنند به سوی مسجد مکی، نگهبانان و طلاب حوزه از بیرون پرتاب می کردند. خودم شنیدم از یکی از سپاهیان که می گفت بزنید هر جا بلوچی را که دیدید. ماشین ها و مغازه هایشان را بزنید.که اهل سنت ایران از مسوولین زیربط خواستار برقراری امنیت در شهر سنی نشین زاهدان است و اگر خدای نکرده فتنه ای به پا شود همه در آن خواهند سوخت.

هیچ نظری موجود نیست: