۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

قتل پنجمین زن در ادامه قتل های سریالی قزوین

قتل پنجمین زن در ادامه قتل های سریالی قزوین


قزوین نیوز: با قتل پنجمین زن در قزوین فاجعه قتل سریالی زنان مسن در قزوین وارد ابعاد پیچیده ای شد.
روز پنجشنبه گذشته زن مسنی که مادر شاگرد کفش فروشی ژاسمن واقع در خیابان خیام قزوین بوده ربوده می شود و چند ساعت بعد جنازه وی کشف می شود.
قتل مذکور پنجمین قتل در ادامه قتلهای سریالی قزوین است وبا آنکه پلیس هرگونه ارتباط بین قتلهای اخیر را رد می کند اما ادامه یافتن این قتلها بر احتمال ارتباط بین آنها و وجود قاتلان مشترک می افزاید.
با وارد شدن تیم تخصصی آگاهی از تهران به قزوین پلیس همچنان در جستجوی عاملان این فجایع انسانی است. سرنخ هایی که از این حوادث بدست آمده نشان می دهد عاملان قتل ها که یک مرد و یک زن با خودروی پژو هستند در نهایت با خفه نمودن فرد ربوده شده به کشتن وی اقدام می نمایند.
تاکید پلیس قزوین به وجود امنیت در شهر و کتمان بیشتر مسئله و ناتوانی در یافتن قاتلان اصلی و انگیزه آنها موجی از رعب و وحشت را در جامعه قزوین بوجود آورده و به گسترش ناامنی در قزوین دامن زده است.

هیچ نظری موجود نیست: