۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

فروش مرگبارترين مواد سلاح ميكروبى به رژیم تهران

فروش مرگبارترين مواد سلاح ميكروبى به رژیم تهران


روزنامه واشنگتن تايمز از فروش ماده سمى بوتولينيوم به رژیم تهران توسط يک شركت فرانسوی خبر داد. بوتولينيوم يكى از مرگبارترين مواد مورد استفاده در سلاحهاى ميكروبى است.
بنابراین گزارش، شرکت فرانسوى ايپسين سم بوتولينيوم خام را به دانشگاه تهران و همچنين به مؤسسه پاستور در ایران ظاهرا براى تحقيقات پزشكى ‌فروخته است.
برخی مقامات آمریکايی گفتند فعاليت شركت فرانسوی در ايران به معناى كمک به برنامه تسليحات ميكروبى رژیم تهران است و شدیدا از این موضوع ابراز نگرانى کردند.
بوتولينيوم يكى از مرگبارترين عناصر بيولوژيكى و يک عنصر مخرب سلاح ميكروبی است و كار با آن ملزم به رعايت قوانين و مقررات سختی است.
یک گرم از بوتولينيوم تحت شرايط مشخصى مى ‌تواند بيش از يک ميليون نفر را نابود سازد.

هیچ نظری موجود نیست: