۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

دروغه دروغه شعار مردم خارك در طي سخنراني احمدي نژاد

دروغه دروغه شعار مردم خارك در طي سخنراني احمدي نژاد

هیچ نظری موجود نیست: