۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۵, جمعه

هرندی: موسوی بگوید 500 میلیارد دلار را چه کرده است

هرندی: موسوی بگوید 500 میلیارد دلار را چه کرده استایرنا: صفار هرندی گفت القاي گم شدن 300 ميليارد دلار درکشور مردم فريبي است. وزیر ارشاد گفت هر جا مي نشينند مي گويند و تيتر هم زده مي شود که « 300 ميليارد درآمد نفتي در اين دوره چه شده است؟» قصه همان خسن و خسين هر سه دختران معاويه هستند! معلوم نيست اين 300 ميليارد را از کجا آورده اند. ديروز با آقاي وزير اقتصاد صحبت مي کردم ، گفت ما مطابق دقيق ترين آماري که داريم اين رقم چيزي حدود 208 ميليارد است. بعد هم خيلي مسخره است در مملکتي که سازمان حسابرسي است ، سازمان بازرسي هست، ديوان محاسبات هست، ديوان محاسبات هم به طور ويژه دولت را زير نظر دارد، مگر مي شود تکليف 300 ميليارد دلار نامعلوم بماند؟ من رفتم آمار درآوردم. 192 میلیارد دلار فروش نفت در دهه 60 بوده ، بیش از نیمی از این رقم مربوط به 4 سال نخست یعنی موقعی بود که قیمت نفت حتی به 40 دلار هم رسید. بیشترین قیمت نفت در آن دوران مال همین دوره اول همین 4 سال است که کمترین قیمت نفت در این دوره حدود 20 دلار بوده است. البته بعدها در سال 65 و 66 پایین آمد و تا 8 دلار هم رسید. ولی مجموعه‌اش بالاخره 192 میلیارد دلار بوده که بیش از 96 میلیارد دلار آن مال این 4 سال اول است. بنده از اقتصاددانان پرسیدم 96 میلیارد سال‌های 60، به قیمت ثابت چقدر می‌شود؟ حداقل رقمی که گفته شد ،پنج برابر بود. اقتصاددانان برجسته می‌گویند 5 برابر، یعنی آن نود و خورده ای میلیارد دلار را ضربدر پنج باید بکنید. با این حساب ارزش واقعی دلارهای کسب شده در آن دو دهه 450 تا 500 میلیارد دلار است. کسانی هم بودند که می‌گفتند 10 برابر اگر دولت فعلی الان درگیر کار و عملیات است، شما که بیکار یک گوشه نشسته اید بروید 25 سال گذشته را مطالعه کنید و بگویید که با حداقل رقم 500 تا 700 میلیارد دلار چه کردید

هیچ نظری موجود نیست: