۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

شاخص تورم از عدد 100 در سال 61 به 9550 در سال 87 رسيد

شاخص تورم از عدد 100 در سال 61 به 9550 در سال 87 رسيد


كاهش 99 درصدي ارزش پول در 26 سال گذشته
سهم 46 درصدي عملكرد دولت احمدي‌نژاد در رشد شاخص تورم در 26 سال گذشته:
-250 واحد افزايش شاخص تورم در دوره هشت ساله ميرحسين موسوي
-1545 واحد افزايش شاخص تورم در دوره هشت ساله هاشمي‌رفسنجاني
-3311 واحد افزايش شاخص تورم در دوره هشت ساله خاتمي
-4342 واحد افزايش در شاخص تورم دولت احمدي‌نژاد
در اين گزارش سال پايه 1361 در نظر گرفته شده و عدد شاخص نيز 100 فرض شده است. بر اين اساس و با توجه به نرخ تورم سالانه در سال 1387 عدد شاخص برابر با 9550 خواهد بود كه نشان مي‌دهد به‌طور متوسط قيمت‌ها از سال 1361 تا پايان سال 1387 كمي بيش از 95 برابر شده است.
اين بدان معناست كه اگر در سال 1361 براي خريد يك مجموعه از كالا و خدمات 100 تومان پرداخت مي‌كرديم در سال 1387 براي خريد همان مقدار كالا و خدمات بايد 9550 تومان پرداخت مي‌كرديم يا به تعبير ديگري، با 100 تومان در سال 1387 فقط مي‌توانستيم يك درصد (01047/0= 9550÷100) از همان كالا و خدماتي كه در سال 1361 مي‌توانستيم بخريم، تهيه كنيم، بنابراين مي‌توان گفت قدرت خريد پول از 100 در سال 1361 به 047/1 در سال 1387 رسيده و 95/98 درصد كاهش داشته است.

هیچ نظری موجود نیست: