۱۳۸۸ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

احمدی نژاد: ما صدتا مثل شماها را منزوی می کنیم

احمدی نژاد: ما صدتا مثل شماها را منزوی می کنیم


بخشی از سخنان امروز احمدی نژاد در شیراز: در کنفرانس ژنو بلافاصله پس از اینکه بر پیامبر صلوات فرستادم و دعای فرج خواندم سر و صدایی از پایین جلسه آمد که شخصی خود را به صورت دلقک درآورده بود، اینها همه زندگیشان دلقک بازی و خیمه شب بازی است. تا خواستم سخنانم را آغاز کنم عده ای با نشان های مشخص بر روی لباسشان (سفرای اروپايی) که خود را مدعیان آزادی و حقوق بشر می دانستند از جای خود بلند شدند و قصد برهم زدن جلسه را داشتند که تعدادشان بیش از 25 نفر نبود و جلسه را ترک کردند. ملت ایران یک آینه را گرفت جلوی آنها اینقدر چهره شان زشت بود که تحمل نکردند و جلسه را ترک کردند.
احمدی نژاد در ادامه گفت: آنها گفتند ملت ایران اگر در موضوع هسته ای تسلیم نشود منزوی می شود. در آمریکا به من گفتند اگر تولید اورانیوم را قطع نکنید ملت ایران منزوی خواهد شد. من به آنها گفتم کجای کار هستید ملت ایران صد تا مثل شماها را منزوی خواهد کرد. در اجلاس ژنو معلوم شد که چه کسانی منزوی هستند اینها مدعی بودند که ما جامعه جهانی هستیم و جامعه جهانی ایران را می خواهد محکوم کند. شما کجای جامعه جهانی هستید شما اقلیتی بیشتر نیستید بس است دیگر سیصد سال جنایت و برده داری کردید. بیایید در کنار ملت ها باشید و ببینید چه شیرین است. اگر به دعوت ملت ها جواب ندهید سرنوشت شما صدها برابر بدتر از سرنوشت بوش خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: