۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

بیانیه مجموعه فعالان مدنی و سیاسی کرمانشاه

بیانیه مجموعه فعالان مدنی و سیاسی کرمانشاه


وبلاگ شخصی فرزاد پورمرادی
بیانیه مجموعه فعالان مدنی و سیاسی کرمانشاه
هموطنان و هم استانی های عزیز ؛
همانگونه که اطلاع دارید ، دستان خونریز ترور در استان کرمانشاه جان بی گناه انسان ها را نشانه رفته است . همه می دانیم دستگاه ترور و خشونت تروریست ها ، تلاش های مدنی و مسالمت آمیز برای تحقق دموکراسی و نهادینه سازی احترام به حقوق بشر را بر نمی تابد و درصدد اجاره کردن زبان و نیاز دیگران و مصادره آن بنام خود می باشد . از همین رو بر مسند قضاوتی تکیه زده که نه در آن جایگاه است و نه کسی پذیرای استقبال از آن می باشد . حمله تروریستی روانسر و شهادت جمعی از پرسنل نظامی کشورمان با هیچ معیاری و نگاهی که مبتنی بر احترام به حقوق انسانی باشد همخوانی ندارد .
تاریخ نشان داده ، کرمانشاه از یکسو ، همیشه در خط مقدم دفاع از کیان و استقلال و تمامیت ارضی کشور قرار داشته و هرگز در این راه کوتاهی نکرده و از سوی دیگر همداستان و هم راستا با خواست ملی دموکراسی خواهی جامعه گام برداشته و از آن جدا نبوده است . از همین رو 8 سال در یک جنگ نابرابر که یکپارچگی کشور را تهدید نمود استقامت کرد و هزاران استخوان به زیر خاک رفت تا ایران بماند و در میدانی دیگر پابپای خواست های دموکراسی خواهی ملت ایران در صحنه های گوناگون آینده نگری حضور داشته و اجازه نداده دیگرانی با سلاح کشتار و مرگ برایش و بنامش تصمیم گیری کنند .
از همین رو ما مجموعه فعالان مدنی و سیاسی استان کرمانشاه ، حمله تروریستی اخیر در روانسر و هر گونه خشونت و درازدستی غیر انسانی را که جان و مال انسان ها را به سمت نیستی و نابودی سوق دهد محکوم می کنیم ؛ زیرا باور داریم :
· با هیچ معیار انسانی همخوانی ندارد . خشونت در دموکراسی خواهی جایی نداشته و انتهای تلاش هم بحساب نخواهد آمد . دموکراسی فرهنگ دارد و فرهنگ از دریچه خشونت نهادینه نخواهد شد . ما در کشور ، گرفتاری های فراوان داریم ؛ اما ، گذار به فضای دیگر و بهتر از مسیر گرفتن جان انسان ها نخواهد گذشت . هنگامی که خود نیازمند نقد و یادگیری هستیم ، خشونت و ترور یعنی برتری جویی قدرت طلبانه برای اثبات خودی که فضای نقد را بر خود می بندد .
· در یک جامعه مبتنی بر احترام انسان ها ، کسی زبان دیگری را مصادره نمی کند و برجایگاه همه تکیه نمی زند . خشونت یعنی مصادره و هر چه خواهی برای خود . از همین رو تمام تلاش های مدنی در ایران و جهان برای آن بوده که استبداد رأی و قیم گرایی برچیده شود و مدارا و همزیستی جاری شود . راهکار رسیدن به چنین جامعه انسانی ، نهادهای مدنی است نه اسلحه و ترور .
· ترور یعنی نفی حق حیات دیگران بشکل نامشروع . نادیده انگاشتن این حق اساسی بشر ، یعنی زیرپا نهادن تمام حقوق انسانی . ترور یعنی خواستن جامعه ای که بخشی در آن غایب باشند و این نمی تواند با اهداف مدنی ما همداستان باشد که خواستار وجود و حضور تمام منابع مادی و انسانی یک جامعه در کنار هم می باشیم .
· در حالی که تلاش کنشگر مدنی و سیاسی جامعه ایرانی و کرمانشاه بر این است روزی برخی اصطلاحات را از ادبیات سیاسی جامعه پاک کنیم و انسان را بر اساس انسان بودن احترام گذاریم نه تعلقات وابسته گاه تبعیض گرایانه ، این برجسته سازی کاذب که روی دیگر یک خواست استبدادخواهانه و ضد ملی است نمی تواند مورد توافق یک جامعه رو به پیشرفت باشد .
پاینده ایران
مجموعه فعالان مدنی و سیاسی استان کرمانشاه

هیچ نظری موجود نیست: