۱۳۸۸ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

شيرين عبادى، اتهامات ومحاكمه ى ركسانا صابرى را ناموجه دانست

شيرين عبادى، اتهامات ومحاكمه ى ركسانا صابرى را ناموجه دانست


تهران-خبرگزاریها،(العربیه.نت)
شيرين‎ ‎عبادى‎ ‎برنده ى ايرانى جايزه صلح نوبل و يكى از سه وكيل ركسانا صابرى خبرنگار امريكايى ايرانى تبار، "از اينكه نمى گذارند حتى با موكلش ديدار كند" شكايت كرد.وى از "نقض قوانين ايران و موادى از قانون اساسى اين كشور در جريان تحقيقات و محاكمه ى صابرى" خبر داد و اعلام نمود كه "با توجه به اينكه دادگاه موكلش ‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎غيرعلنى‎ ‎و‎ ‎بدون‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎صورت‎ ‎گرفته، ‎فاقد اعتبار‎ ‎قانونى‎ ‎است".خانم عبادى در مصاحبه با اميد معماريان از وبگاه روز گفت: "يقين‎ ‎دارد‎ ‎رکسانا‎ ‎صابرى‎ ‎بيگناه‎ ‎است". وى در توجيه اين ادعاى خويش افزود: "توجه داشته باشيد که اتهام‎ ‎ايشان‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎دولت‎ ‎هاى‎ ‎متخاصم‎ ‎است. هيچ‎ ‎کشورى‎ ‎طبق‎ ‎اعلام‎ ‎دولت‎ ‎رسمى‎ ‎ايران‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎متخاصم‎ ‎نيست‎ ‎که‎ ‎بتوان‎ ‎چنين‎ ‎اتهامى‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎خانم‎ ‎صابرى يا‎ ‎به‎ ‎هرکس‎ ‎ديگرى‎ ‎نسبت‎ ‎داد. از‎ ‎سوى‎ ‎ديگر‎ ‎بايستى‎ ‎مشخص‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎ارتباط‎ ‎يعني‎ ‎چه؟‎ ‎يعنى‎ ‎چه‎ ‎کار‎ ‎کرده‎ ‎اند؟‎ ‎آنچه‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎اتهام‎ ‎ايشان‎ ‎عنوان‎ ‎شده‎ ‎تحت‎ ‎هيچ‎ ‎شرايطى‎ ‎قابل‎ ‎قبول‎ ‎نبوده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎مى‎ ‎رسد خانم‎ ‎صابرى‎ ‎قربانى‎ ‎يک‎ ‎دادرسى‎ ‎غيرعادلانه‎ ‎شده‎ ‎است".‎به نوشته ى وبگاه روز كه در روز سه شنبه 28/4/2009 منتشر شده، اين وكيل ‎برنده ى ايرانى جايزه صلح نوبل گفته است: "طبق‎ ‎قانون‎ ‎اساسى ايران،‎ ‎محاکمات‎ ‎سياسى‎ ‎بايد‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎علنى‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎صورت‎ ‎گيرد. متاسفانه‎ ‎خانم‎ ‎صابرى‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎اتاق‎ ‎دربسته‎ ‎محاکمه‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎اى‎ ‎هم‎ ‎درکار‎ ‎نبوده‎ ‎است. حتى‎ ‎وقتى‎ ‎پدر‎ ‎ايشان‎ ‎هنگام‎ ‎محاکمه‎ ‎مى‎ ‎خواهند‎ ‎وارد‎ ‎دادگاه‎ ‎بشوند‎ ‎مامورين‎ ‎مانع‎ ‎مى‎ ‎شوند‎ ‎واجازه‎ ‎نمى‎ ‎دهند‎ ‎پدر‎ ‎در‎ ‎محاکمه‎ ‎دخترش‎ ‎شرکت‎ ‎کند. از‎ ‎سوى‎ ‎ديگر‎ ‎طبق‎ ‎ضوابط‎ ‎دادرسى‎ ‎عادلانهِ،‎ ‎هر‎ ‎کسى‎ ‎که‎ ‎دستگير‎ ‎مى‎ ‎شود‎ ‎بايد‎ ‎از‎ ‎نخستين‎ ‎لحظات‎ ‎دستگيرى‎ ‎امکان دسترسى‎ ‎به‎ ‎وکيل را ‏‎ ‎داشته‎ ‎باشد. ‏اين‎ ‎هم‎ ‎براى‎ ‎خانم‎ ‎صابرى‎ ‎مقدور‎ ‎نبوده‎ ‎است".شيرين‎ ‎عبادى كه بنا به درخواست پدر ركسانا (32 ساله) در كنار عبدالفتاح‎ ‎سلطانى‎ ‎و‎ ‎خانم‎ ‎مهناز‎ ‎پراکند‎ ‎ وكالت اين خبرنگار را برعهده گرفته است اظهار داشت: "خانم‎ ‎صابرى‎ ‎يک‎ ‎خبرنگار‎ ‎بوده‎ ‎است. سند محرمانه‎ ‎نمى‎ ‎توانسته‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎داشته‎ ‎باشد.اسناد‎ ‎محرمانه‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎مسوولين‎ ‎رسمى‎ ‎دولتي‎ ‎قرار‎ ‎دارد‎ ‎نه‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎خبرنگاران. خانم‎ ‎صابري‎ ‎چه‎ ‎سمتي‎ ‎در‎ ‎حکومت‎ ‎داشته‎ ‎اند؟‎ ‎چه‎ ‎امکانى براى ‎دسترسى‎ ‎به‎ ‎اسناد‎ ‎محرمانه‎ ‎مى‎ ‎توانسته اند‏‎ ‎داشته‎ ‎باشد؟اين‎ ‎اتهام‎ ‎کاملا‎ ‎غيرواقعي‎ ‎است".خانم عبادى گفت: "طبق‎ ‎قانون‎ ‎اساسي‎ ‎رسيدگي‎ ‎به‎ ‎اتهامات‎ ‎سياسي‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎باشد‎ ‎تا‎ ‎هر‎ ‎کسي‎ ‎را‎ ‎به بهانه‏‎ ‎اقدام‎ ‎عليه‎ ‎امنيت‎ ‎يا‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎دول‎ ‎متخاصم‎ ‎يا‎ ‎تشويش‎ ‎اذهان‎ ‎عمومي‎ ‎و‎ ‎عناوين‎ ‎ديگر‎ ‎محاکمه‎ ‎نکنند. قبلا‎ ‎ديديم‎ ‎حتي‎ ‎زناني‎ ‎که‎ ‎درخواست‎ ‎حقوق‎ ‎برابر‎ ‎داشتند‎ ‎و‎ ‎اعلام‎ ‎مي‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎مخالف‎ ‎آن هستند‎ ‎كه همسرشان‎ ‎سرآنها‎ ‎هوو‎ ‎بياورد،‎ ‎به‎ ‎جرم‎ ‎اقدام‎ ‎عليه‎ ‎امنيت ملى‎ ‎محاکمه‎ ‎و‎ ‎محکوم‎ ‎شدند! قانون‎ ‎اساسى‎ ‎وقتي‎ ‎عنوان‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎جرايم‎ ‎سياسي‎ ‎بايد‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هيات‎ ‎منصفه‎ ‎اى‎ ‎که‎ ‎منتخب‎ ‎مردم‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎علنى‎ ‎برگزار‎ ‎شود‎ ‎براى‎ ‎جلوگيرى‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎محاکمات‎ ‎است".يادآور مى شود خانم ركسانا صابرى هم اكنون در زندان اوين تهران بسر مى برد. وى كه به عنوان يك خبرنگار امريكايى ايرانى تبار به ايران آمده و به تهيه ى خبر براى رسانه ها وجمع آورى اطلاعات فرهنگى واجتماعى جهت تاليف كتاب مشغول بود، توسط نيروهاى امنيتى ايران بازداشت و به هشت سال زندان محكوم شد. موضوع اين خبرنگار حتى روابط ايران و امريكا را كه در مسير بهترى قرار گرفته بود تحت الشعاع قرار داد.

هیچ نظری موجود نیست: