۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

برپا کردن بیرق افشاگری در برابر پارلمان دانمارک+تصویراینساید آف ایران - ایرانیان آزاده و آزادیخواه با برپا کردن بیرق افشاگری خواستار آزادی هرچه سریعتر هموطنان خود شدند که بدون دلیل در سیاهچالهای اوین و سایر زندانها در بند و شکنجه هستندبرگزار کنندگان این افشاگری به خبرنگاران رسانه های جمعی گفتند که تا زمانی که دانشجویان و دراویش دربند ایران و خبرنگارانی که بیدلیل مورد اتهام های واهی قرار گرفته اند از زندان آزاد نشوند این برنامه در برابر پارلمان دانمارک بطور هرروزه ادامه خواهد یافت

هیچ نظری موجود نیست: