۱۳۸۸ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

خامنه ای: انتخابات ما آزادترین انتخابات جهان است

خامنه ای: انتخابات ما آزادترین انتخابات جهان است


خامنه ای روز چهارشنبه در جمع شماری از ایادی رژیم بنحو مضحکی ادعا کرد انتخابات جمهوری اسلامی در مقایسه با کشورهای دموکراتیک جهان آزادتر است.
خامنه ای در سخنان خود آنهايی را که در درون رژیم نسبت به سلامت انتخابات تردید دارند، مورد حمله قرار داد و گفت متأسفانه برخی دوستان بی انصاف و کسانی که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند، با ناسپاسی، علیه ملت حرف می زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زیر سئوال می برند.
خامنه ای گفت در یکی دو انتخابات، شبهاتی برای عده ای پیش آمده بود اما تحقیق و بررسیِ دقیق نشان داد که خدشه ای به آن انتخابات هم وارد نیست.
خامنه ای گفت انشاءالله به کوری چشم دشمنان، ملت ایران این بار هم انتخاباتی می آفریند که دشمن را خشمگین و عصبانی کند.
از سخنان خامنه ای چنین برمیاید که وی قصد دارد یکبار دیگر احمدی نژاد را بعنوان برنده انتخابات رژیم از صندوق های رای بیرون بیاورد.

هیچ نظری موجود نیست: