۱۳۸۸ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

کاریکاتور احمدی نژاد و بانکی مون در کنفرانس تبعیض نژادی ژنوهیچ نظری موجود نیست: